Wybrane Realizacje

Panel dyskusyjny dla przedsiębiorców i wysokiej kadry managerskiej

Konferencja biznesowa, której gośćmi są producenci, właściciele firm i wysoka kadra managerska, to jedno z poważniejszych, konferencyjnych wyzwań. Formuła musi być ciekawa, wciągająca, prelegenci wiarygodni, przekaz jasny, a wiedza, którą przekazujemy, wartościowa dla dużej i różnorodne grupy.

Uznaliśmy, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich jest zawsze „tu i teraz” -  bieżąca sytuacja gospodarcza, w której każdy z konferencyjnych gości działa, perspektywy jej rozwoju i należyte przygotowanie się do tego, co „za chwilę” .

Tym razem postawiliśmy na formułę panelu dyskusyjnego, do którego zaprosiliśmy wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Idea wyboru ekspertów była taka, aby każdy z nich potrafił dokonać analizy i spojrzeć na rynek i jego otocznie pod innym kątem.

Zadaniem Marka Zubera – cenionego ekonomisty i analityka, szefa doradców ekonomicznych w gabinecie premiera K. Marcinkiewicza -  była analiza zmian we współczesnej gospodarce i ocena ryzyka związanego z otoczeniem makroekonomicznym.

Po przeciwnej stronie zasiadł jeden z wybitnych polskich przedsiębiorców, który przybliżał i analizował skalę mikro, spojrzenie na sytuację z punktu widzenia firmy i przedsiębiorcy.

Trzecie miejsce w panelu zajął wybitny psycholog biznesu dr Leszek Melibruda, którego zadaniem było przyjrzenie się jednostce – konsumentowi, jego wyborom, przyzwyczajeniom, reakcjom na zmieniając się warunki.

Panel moderował doświadczony w rozmowach z ekspertami dziennikarz radiowy i telewizyjny, a jednocześnie doktor nauk ekonomicznych, Jarosław Gugała.

Formuła, którą przyjęliśmy, sprawdziła się perfekcyjnie. W panelu goście poruszyli szereg zagadnień istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców i konsumentów. Było więc m.in. o euro i o suwerenności, o kryzysie, o paktach fiskalnych, regulacjach rynku, emeryturach i drukowaniu pieniądza, o pułapkach decyzji finansowych, o konsekwencji i o schizofrenii, o „mentalnym księgowaniu” i o tym, w co inwestować. Dyskusja i pytania gości przeciągnęły się na długo poza formalny panel, do kuluarów i na kolację, która zakończyła konferencję.

 

< powrót do poprzedniej strony