Wybrane Realizacje

Konferencja „KIC jako centrum innowacji i przedsiębiorczości” (KIC InnoEnergy)

Czy przepaść innowacyjna pomiędzy państwami członkowskimi UE pogłębia się? Jak poprawić współpracę środowisk naukowych i przedsiębiorstw w Polsce? Na te i inne pytania szukano odpowiedzi na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w trakcie konferencji „KIC jako centrum innowacji i przedsiębiorczości”.

Spotkanie poświęcone było zaangażowaniu Polski w działalność Europejskiego Instytutu  Innowacji i Technologii (EIT -  European Institute of Innovation and Technology) oraz współpracy środowiska naukowego i biznesowego w ramach Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC - Knowledge and Innovation Community). W konferencji udział wzięli m.in. Androulli Vassiliou, Komisarz Europejski ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży oraz prof. Barbary Kudryckiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zadaniem agencji było przygotowanie miejsca konferencji, zaproszenie i obsługa dziennikarzy, redakcja materiałów dla mediów, przygotowanie press kitów, follow up oraz monitoring publikacji, a także tłumaczenia, aranżacja i redakcja indywidualnych wywiadów.

W konferencji wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli najważniejszych ogólnopolskich mediów. Nasze działania przełożyły się na blisko 90 publikacji (prasa, Internet, TV, radio).

< powrót do poprzedniej strony