Wybrane Realizacje

EDUeko – konkurs ekologiczny dla przedszkoli (IKEA)

Stare, mądre porzekadło mówi: „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. IKEA Kraków wie, że dzieci w wieku przedszkolnym niezwykle łatwo przyswajają wiedzę, dlatego troski o środowisko powinny uczyć się już od najmłodszych lat.  A ponieważ maluchy najlepiej uczą się poprzez zabawę – IKEA Kraków zorganizowała konkurs dla przedszkoli, w którym jednym z zadań było wykonanie pracy plastycznej ilustrująca działania na rzecz środowiska naturalnego.

EDUeko to konkurs mający na celu wyróżnienie i nagrodzenie krakowskich przedszkoli, które prowadzą działania na rzecz środowiska i angażują się w edukację ekologiczną najmłodszych. Zależało nam na zachęceniu zarówno zarządzających placówkami, jak i nauczycieli, do podejmowania dalszych proekologicznych działań. Dlatego przedszkola, które chciały wziąć udział w konkursie, musiały nie tylko udokumentować już zrealizowane inicjatywy, ale też przeprowadzić z dziećmi zajęcia związane z ekologią.

Agencja zajęła się opracowaniem regulaminu, pozyskaniem patronów medialnych i szeroko pojęta komunikacją wydarzenia. Mając świadomość, że przykład idzie z góry, zaproszenia do przedszkoli rozwoziliśmy ekologicznymi środkami transportu – rowerami.

W sumie przeprowadziliśmy 3 edycje konkursu, w których wzięło udział 240 krakowskich przedszkoli. Media o konkursie mówiły aż 254 razy!

Oprócz zaszczytnego tytułu najbardziej ekologicznego przedszkola w mieście, zwycięskie oraz wyróżnione placówki otrzymywały bony zakupowe. Zorganizowaliśmy też grupom przedszkolnym wyjazdy do IKEA Kraków, gdzie brały udział w bezpłatnych ekolekcjach.

< powrót do poprzedniej strony