Wybrane Realizacje

Dlaczego toczymy walkę z wiatrakami - kampania edukacyjna na temat OZE

W wyniku protestów mieszkańców jednej z małopolskich gmin, międzynarodowy inwestor wycofał się z budowy farmy wiatrowej na jej terenie. Wydarzenia te przyczyniły się do przeprowadzenia jednych z pierwszych w Polsce, pogłębionych badań nad postrzeganiem inwestycji w odnawialne źródła energii. Patronat honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

Podstawowym celem naszych działań było rozpoznanie nastawienia mieszkańców gminy do tematyki odnawialnych źródeł energii oraz identyfikacja czynników decydujących o akceptacji bądź sprzeciwie wobec lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Zadaniem agencji było przeprowadzenie kampanii informacyjnej i dotarcie z komunikatem do jak największej liczby mieszkańców gminy. Działania prowadzone było dwutorowo:

- bezpośrednie dotarcie poprzez konsultacje społeczne oraz spotkania z mieszkańcami i władzami gminy

- kampania informacyjna za pośrednictwem lokalnych oraz ogólnopolskich mediów opiniotwórczych

W tym celu opracowaliśmy szereg merytorycznych materiałów dla mieszkańców oraz dziennikarzy. Dzięki rzeczowemu podejściu do tematu udało się nam uzyskać publikacje w pięciu lokalnych gazetach (m.in. lokalne wydania „Gazety Wyborczej”, „Dziennika Polskiego”, „Gazety Krakowskiej”) oraz aż 37 artykułów na portalach zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich (m.in. Money.pl, CIRE.pl, WNP.pl, DziennikRolniczy.pl)

Jak się okazało, zmiana społecznego postrzegania Odnawialnych Źródeł Energii wcale nie musi być walką z wiatrakami.

< powrót do poprzedniej strony